Svensk bison förening

Start
Styrelse
Bisongårdar
Bisonkött
Bisonturism
Länkar

 

 

Välkommen till Svensk Bison!

Här finns kontakter för dig som vill se och prata bison. En del gårdar säljer kött från sin gård och en del har turism där man kan se dessa fina och maffiga djur. För att komma till respektive gårds hemsida. Gå in på Bisongårdar och klicka på namnet.

 

Föreningen finns även på Facebook. Sök på Svensk bison förening.

 

 

Det kommer beställas fler bisonböcker. Mycket info om bisonuppfödning. Den är skriven på engelska. Kontakta styrelsen om du vill beställa ett exemplar.

 

Föreningen Svensk bison är en intresseförening för bisonuppfödare. Här hittar du bisongårdar med försäljning, turism m.m. Gå in under fliken bisongårdar och klicka på namnen för mer info.

 

Glöm inte betala din medlemsavgift vid nytt år. Bankgiro 482-6517. Det är bara medlemmar i föreningen Svensk bison som får finnas med under fliken bisongårdar, bisonkött och bisonturism.

Vill du bli stödmedlem i Svensk  bison förening betalar ni in 250:- på bankgiro 482-6517. Ni har då ingen rösträtt men får ta del av och deltaga på medlemsmöten som ordnas.

 

Här hittar du bisongårdar med turism och köttförsäljning!